Pilot Application Form

Voorwaarden voor lidmaatschap

 • Je hebt een geldig email adres. Hiermee log je als piloot in op deze website.
 • Je gedraagt je beschaaft en constructief, met name richting collega piloten en de staf.
 • Je vliegt met regelmaat.
 • Je bent lid van VATSIM of IVAO.

Een aanvraag voor lidmaatschap kan even duren. We streven ernaar binnen 24 uur te reageren.

Het wachtwoord dat je gebruikt voor je account moet aan de volgende minimale eisen voldoen:

 • 1 hoofdletter.
 • 1 kleine letter.
 • 1 getal.
 • 8 karakters.

Terms & Conditions

 • You have a valid email address. This is used to log into this website.
 • You behave civilized and constuctive, especially to your fellow pilots and the staf.;
 • You fly on a regular basis.
 • You must have a valid email address.
 • You are a member of VATSIM or IVAO.

It may take up to 24 hours to react on your application.

The password you use for this account must contain at least:

 • 1 upper case letter.
 • 1 lower case letter.
 • 1 number.
 • 8 characters.